FEMINISTISKE FORÆLDRE

FEMINISTISKE FORÆLDRE

Formålet med dette debatsite

er at diskutere forældreskab og børn ud fra et feministisk perspektiv.

Er du en feministisk forælder?

En feministisk forælder?Posted by Admin Sun, June 01, 2008 21:34:52

Så kan du bruge dette forum til at:
- dele viden, erfaringer og holdninger med andre feministiske forældre
- hente inspiration og materialer til brug i din dagligdag som feministisk forælder

Læs mere om feministiske forældre under kategorien Om os.

Vi opdaterer ikke sitet så ofte - find os i stedet på Facebook og deltag i de spændende debatter der.

NB: Vær opmærksom på, at det er på debat-siden, du kan logge på med din adgangskode og deltage i diskussionen.

Her på siden kan du ikke skrive kommentarer - men du kan altid skrive en mail til info@feministiskeforaeldre.dk med dine forslag.

Vil du dele feministiskeforaeldre.dk med andre?

Så sæt en flyer op i dit barns institution, på din arbejdsplads eller andetsteds.

NY mailingliste for feministiske forældre

Efter opfordringer fra nogle af sitets brugere har vi oprettet en mailingliste, for de der ønsker at få en mere levende og dynamisk debat om børn, køn og ligestilling.

I den direkte kommunikation mellem feministiske forældre er der rig mulighed for at lade sig inspirere og til f.eks. i fællesskab at komme med indspark til den offentlige debat.

Vi vil derfor opfordre alle interesserede i at sende en mail til info@feministiskeforaeldre.dk, så I kan komme på vores mailingliste.

På mailinglisten kan alle emner i relation til det overordnede tema diskuteres.

Sådan åbner vi flere døre for vores børn

Foreningen Køn i Pædagogik har netop udgivet en stærkt tiltrængt antologi, som med fordel kan læses af forældre, der er interesserede i en anden agenda end den prinsesse/spiderman-formel, vi ofte bliver udstyret med i Danmark.

Antologien Åbne og lukkede døre – en antologi om køn i pædagogik viser - med cases fra pædagogisk sammenhæng - hvordan vi selv er med til at lukke døre for børn gennem den måde, vi taler (om) køn på. Ligeledes tilbyder antologien forslag til, hvordan vi som voksne kan lære at åbne dørene igen, fx ved hjælp af et mere inkluderende sprog.

Antologien indeholder kapitler af bl.a. lærere, pædagoger og kønsforskere, med titler som eksempelvis: ”Meget mere end drenge og piger” (af Julie Bjerrum Fischer), ”Dét, de siger, bliver man selv!” (af Cecilie Nørgaard & Bonnie Vittrup), ”Haner i hønsegårde” (af Anne Wind & Ane Havskov Kirk), ”Queerpædagogik” (af Fie Ingemann & Vanja Braathen) og ”Græsset er grønnere i Sverige” (af Christine Dreyer Alexandersen).

Antologien er udgivet af Frydenlund forlag og kan købes på deres hjemmeside.

Foreningen Køn i Pædagogik udbyder desuden workshops til bl.a. daginstitutioner og skoler. Læs mere på hjemmesiden.

  • Comments(0)//www.feministiskeforaeldre.dk/#post24

Baggrund

Om osPosted by Admin Sun, June 01, 2008 21:33:32

Blog Image

Kontakt os på:
info@feministiskeforaeldre.dk

Vi opdaterer ikke siden her så ofte - find os i stedet på Facebook og deltag i de spændende debatter der.

NY mailingliste for feministiske forældre

Efter opfordringer fra nogle af sitets brugere har vi oprettet en mailingliste, for de der ønsker at få en mere levende og dynamisk debat om børn, køn og ligestilling.

I den direkte kommunikation mellem feministiske forældre er der rig mulighed for at lade sig inspirere og til f.eks. i fællesskab at komme med indspark til den offentlige debat.

Vi vil derfor opfordre alle interesserede i at sende en mail til info@feministiskeforaeldre.dk, så I kan komme på vores mailingliste.

På mailinglisten kan alle emner i relation til det overordnede tema diskuteres.

Hvorfor har vi oprettet et diskussionsforum om feministisk forældreskab?

Køn og børn
Vi ser en tendens til, at piger og drenge bliver set på og behandlet som væsensforskellige. Kønnet kommer til at skygge for individuelle børn med forskellige ønsker, behov og muligheder - uanset køn.

Børns køn modelleres af deres omgivelser. De forventninger, børnene bliver mødt med som henholdsvis pige og dreng, er medbestemmende for, hvordan de kan opføre sig, hvad de kan vælge at lege med, og hvad de kan forestille sig om sig selv.

Piger og drenge bliver ikke opmuntret til at indgå i de samme aktiviteter i daginstitutionen. Faste forestillinger om, at dukkekrogen alene appellerer til pigerne, mens tumlerummet alene appellerer til drengene, er med til at fastlåse børn i deres køn.


Vi læner os her op ad den svenske pædagog Kajsa Wahlströms undersøgelse af, hvordan børn bliver skubbet i en kønsbestemt retning af pædagoger i børnehaven – læs mere om hendes erfaringer i dokumentet her.

Læs også Anni Lyngskærs interview med Kajsa Wahlström i Børn og Unge 38/2006: Pædagoger fastholder kønsroller. Efter aftale med forfatteren kan du finde et link til artiklen her.

Disse påvirkninger i barndommen følger med op i voksenlivet og får en betydning for, hvordan vi som mænd og kvinder opfatter vores position og muligheder i samfundet. Og for hvordan vi former vores liv - hvad enten vi taler om fx ligeløn, arbejdsdeling i hjemmet, det kønsopdelte arbejdsmarked eller brug af barsels- og forældreorlov.

Et diskussions- og informationsforum
Vi savner en stemme til de forældre, der lægger vægt på at give deres barn muligheder som barn frem for som stereotyp ”pige” eller ”dreng”. Vel vidende at der er mange måder at være barn, dreng og pige på.

Derfor har vi taget initiativ til dette diskussionsforum om feministisk forældreskab.
Sitet samler information og inspiration til forældre, som ønsker at sætte ligestilling, køn og forældreskab nuanceret på dagsordenen i hjemmet og i barnets institution.

Feministisk forældreskab
Det lyder måske nemt? Bare rolig – det er det ikke nødvendigvis.

Som feminister har vi et ønske om at være med til at skabe et samfund, hvor kvinder og mænd, drenge og piger får lige muligheder for at udfolde sig som de sociale individer, de er. Hvor kønnet ikke sætter snævre rammer for, hvad vi kan gøre som mennesker.

Men som forældre er det ikke altid let at leve op til vores egne forestillinger om det gode forældreskab. Vi kan pege på mange fælder, vi ikke ønsker at falde i. Og alligevel oplever vi, at forældrerollen udfordrer vores selvforståelse, vores parforhold, arbejdsdelingen i hjemmet, på helt nye og uventede måder.

Hvad er forældreskab?
Forældreskab er mange ting. På dette site lægger vi vægt på, at både det sociale og biologiske forældreskab har betydning, og at det ene ikke vurderes højere end det andet.

Nogle forældre er af samme køn. Nogle er af forskellige køn. Nogle er etniske danskere, andre har en anden etnisk baggrund end dansk. Forældreskab kan varetages af en enkelt person, af to personer eller af mere end to personer.

Vi håber at sitet vil blive brugt af mange former for forældre. Udgangspunktet er, at forældre kan have et væld af kompetencer, uafhængigt af køn, af hudfarve, af seksuel orientering mv.

Om initiativtagerne
Anja Majbritt Brygmann er mor til Simone, født august 2007. Anja har tidligere været ansat som ekstern lektor på Center for Kønsforskning ved Københavns Universitet.

Læs interview med Anja om feministiskeforaeldre.dk i Modkraft og i Dagbladet Information.

Anja er interviewet til Ulrikke Moustgaards artikel Når kønnet rumsterer på rød stue i Kvinfos webmagasin Forum for køn og kultur, 30. oktober 2008. Efter aftale med forfatteren kan du finde den her.

Anja er også interviewet til De grønne pigespejderes blad Nektar. Efter aftale med forfatteren kan interviewet læses her.

Læs også interview i magasinet F! her.

Mette Gaarde-Fink er mor til to børn, født i 2007 og 2010. Mette var med til at etablere www.feministiskforum.dk i 1999.

Vi har hentet inspiration fra det svenske site Forum för feministiska föräldrar, www.foff.se

Tak til Græsrodsfonden for støtte ved oprettelsen af feministiskeforaeldre.dk

Tak til Tina Lybæk for design og teknisk support.

Vi bruger vores fritid på at opdatere feministiskeforaeldre.dk
– så vær tålmodig hvis vi ikke svarer med det samme.

Kontakt os på:
info@feministiskeforaeldre.dk


Ophavsret
Feministiske forældre bestræber sig på at overholde loven om ophavsret.

Hvis du støder på en tekst, du ikke mener, vi er berettiget til at gengive, bedes du kontakte os - så undersøger vi sagen!

  • Comments(1)//www.feministiskeforaeldre.dk/#post23

Inspirationslister

InspirationPosted by Admin Sun, June 01, 2008 21:31:42

Blog Image

Børn lærer af hvad voksne gør – frem for hvad de siger. Ligestilling starter i hjemmet og i daginstitutionen – i den reelle arbejdsdeling mellem forældrene og gennem de konkrete forventninger, rammer og muligheder børnene stilles overfor.

Hverdagsfeminisme handler om at sikre, at vi i dagligdagen giver begge køn samme muligheder, rettigheder og pligter. Som forælder kan det være godt at tage et kig på ligestillingens vilkår i hverdagen, i hjemmet og i daginstitutionen. Vi har lavet tre lister til inspiration:


"Hvad er en feministisk daginstitution"
- Ser og taler til dit barn som menneske, frem for som køn.
- Sørger for at give alle børn samme udfoldelsesmuligheder, pligter og rettigheder.
- Undgår stereotype fremstillinger af piger og drenge, men forsøger i stedet at udvide og overskride kønsrollerne.
- Understøtter at personalet taler kønsneutralt til børnene.
- Giver medarbejderne viden og sætter fokus på køn, fx gennem kurser om børn og køn.
- Udfordrer børnenes vanetænkning om køn.
- Udfordrer forældrenes vanetænkning om køn.


"Sådan hjælper du din daginstitution mod forandring"
- Tænker positivt. Værdsætter personalets indsats. Fortæller hvordan du ønsker det – i stedet for at anklage.
- Beder pædagogerne om at kontakte begge/alle forældre – ikke bare moren.
- Foreslår gode forelæsere og gode bøger som kan inspirere.
- Diskuterer ligestilling med leder og medarbejdere. Du kan præsentere emnet som et spørgsmål om kompetenceudvikling for pædagogerne, en måde de kan udvikle deres faglige praksis på.
- Beder pædagogerne se på, hvem sangene i institutionen handler om – er det en pige eller dreng? Og hvordan fremstilles disse piger og drenge? Fortsæt fx med institutionens bøger.
- Udfordrer udsagn som cementerer forskelle mellem piger og drenge. Og stiller spørgsmålstegn ved det, der bliver taget for givet om henholdsvis piger og drenge.
- Sætter fokus på at både piger og drenge får mulighed for at træne alle de færdigheder, der kræves for at udvikle sig til hele mennesker.
- Hjælper personalet til at se og bekræfte det positive i hvert enkelt barn.
- Sætter en flyer om www.feministiskeforaeldre.dk op i institutionen.

Sådan åbner vi flere døre for vores børn

Foreningen Køn i Pædagogik har netop udgivet en stærkt tiltrængt antologi, som med fordel kan læses af forældre, der er interesserede i en anden agenda end den prinsesse/spiderman-formel, vi ofte bliver udstyret med i Danmark.

Antologien Åbne og lukkede døre – en antologi om køn i pædagogik viser - med cases fra pædagogisk sammenhæng - hvordan vi selv er med til at lukke døre for børn gennem den måde, vi taler (om) køn på. Ligeledes tilbyder antologien forslag til, hvordan vi som voksne kan lære at åbne dørene igen, fx ved hjælp af et mere inkluderende sprog.

Antologien indeholder kapitler af bl.a. lærere, pædagoger og kønsforskere, med titler som eksempelvis: ”Meget mere end drenge og piger” (af Julie Bjerrum Fischer), ”Dét, de siger, bliver man selv!” (af Cecilie Nørgaard & Bonnie Vittrup), ”Haner i hønsegårde” (af Anne Wind & Ane Havskov Kirk), ”Queerpædagogik” (af Fie Ingemann & Vanja Braathen) og ”Græsset er grønnere i Sverige” (af Christine Dreyer Alexandersen).

Antologien er udgivet af Frydenlund forlag og kan købes på deres hjemmeside: http://www.shop.frydenlund.dk/product.asp?product=1042

Foreningen Køn i Pædagogik udbyder desuden workshops til bl.a. daginstitutioner og skoler. Læs mere på hjemmesiden: www.konipaedagogik.dk"Feministiske forældre derhjemme"
- Krammer, nusser, trøster, tumler med, kilder, griner, kysser, fortæller historier for og prøver forskellige lege af med både drenge og piger.
- Giver børn af begge køn samme typer af opgaver og pligter i hjemmet.
- Overvejer om de ville sige de samme ting til barnet, hvis det havde det modsatte køn ("Hvor er dit tøj fint." "Hvor er du bare stærk").
- Laver om på børnebøgerne, så hovedpersonerne også er piger. Gerne flere piger end drenge for at opveje at drenge som oftest er overrepræsenterede. Gør også piger til drenge, så drenge også fremstår som generte, bange, kærlige osv. i bøgerne.
- Sørger for en ligelig arbejdsdeling i hjemmet.
- Deler barsels-/forældreorloven. Det giver mere ligestilling i hjemmet, og barnet knytter sig til mere end en forælder.
- Prioriterer tid uden børnene – både hver for sig og sammen.
- Finder nogen at diskutere forældreskab med, så I kan støtte og udfordre hinanden.

  • Comments(0)//www.feministiskeforaeldre.dk/#post22

Links

InspirationPosted by Admin Sun, June 01, 2008 21:30:03

Vi er inspireret af Forum for feministiske forældre i Sverige

KVINFO er et landsdækkende informations-, dokumentations- og kulturcenter, som formidler kvinde- og kønsforskningens resultater til en bredt interesseret offentlighed. Ressourcer under KVINFO:
- KVINFOs bibliotek – i bibliotekskataloget på nettet kan du søge litteratur om køn
- Ekspertdatabasen Kvinder på Linjen
- FORUM, webtidsskrift for køn og kultur
- Kvindekilder
- KVINFOs mentornetværk
- Dansk Kvindebiografisk Leksikon
- Kalender

KVINFO har lanceret et tema om køn og pædagogik med fokus på den pædagogiske forskning om piger og drenge - også i et historisk lys. Herudover viser KVINFO debatfronterne i diskussionen om kønsopdelt undervisning og peger på eksperter og netværk på området. Læs mere her.


LetzPlay-LAB er et samlingssted for piger og unge kvinder, som vil udvikle deres IT-kompetencer. LetzPlay-Lab har åbent 10 timer om ugen, og tilbyder diverse workshops med forskelligt indhold.

Ligestillingsafdelingens site om køn og ligestilling i børnehaver rummer materiale, der skal skabe debat blandt pædagoger og børn om kønsroller. Her finder du bl.a. en børnebog med fokus på børn og voksnes forventninger til piger og drenge.

Netværket for Køn i Pædagogik arbejder for at skabe øget bevidsthed om den kønnede dagligdag i pædagogisk arbejde med børn, unge og voksne – og derigennem medvirke til at skabe rum for en bredere forståelse af kønnets betydning og kønnets forandringspotentiale.

Netværket arbejder ud fra en anerkendelse af det vigtige i et tværfagligt samarbejde, hvor teorier kan udfordre praksis og praksis udfordrer teorier. Derfor arbejder netværket på tværs af faggrænser mellem lærere, lærerstuderende, pædagoger, pædagogstuderende, kønsforskere, sociologer, social rådgivere og jordemødre.

  • Comments(0)//www.feministiskeforaeldre.dk/#post21

Oplægsholdere

InspirationPosted by Admin Sun, June 01, 2008 21:27:46

Netværket for Køn i Pædagogik udbyder workshops og kurser i forskellige områder under det fælles tema 'køn i pædagogik' der specifikt rettes til målgrupper som personalet og forældre på daginstitutioner og skoler, studerende og interesseorganisationer.

Kontakt: kon.i.paedagogik@gmail.com for mere information om de enkelte workshops og kurser.

Læs en artikel om netværket her.

  • Comments(0)//www.feministiskeforaeldre.dk/#post20

Vi anbefaler

LæsestofPosted by Admin Sun, June 01, 2008 21:26:24

Blog Image

Her kan du finde bøger og artikler, som vi synes andre kan have glæde af at læse. De er inddelt i seks grupper og præsenteres kort i de to dokumenter herunder:

For børn og unge

Generelt om feminisme

Familiekonstruktioner

Arbejdsdeling i hjemmet

Køn i børnenes institutioner

Ligestillingspædagogik i praksis

Foreningen Køn i Pædagogik har på http://www.konipaedagogik.dk/vidensbase en samling af henvisninger til bøger, artikler, tidsskrifter, rapporter og opgaver omhandlende køn i pædagogik.

Tjek også www.vildabok.se - et svensk børnebogsforlag, der drives af Karin Salmson. Forlaget forholder sig til både tekst og billeder ud fra et demokrati-, et ligestillings- og et mangfoldighedsperspektiv. Så snart vi får fingrene i nogle af deres bøger, bliver de anmeldt her på sitet.

Hvis du har lyst til en kort inspirerende artikel, kan du læse en artikel af Grethe Kragh-Müller om Drengehjerner og skoleliv. Kragh-Müller spørger, om vi ikke lige så godt kan indrette skolerne på, at de to køns hjerner beviseligt er forskellige? Artiklen er fra Dagbladet Information d. 14. marts 2008. Efter aftale med forfatteren og Dagbladet Information kan du finde den her.

Læs også Anni Lyngskærs interview med Kajsa Wahlström i Børn og Unge 38/2006: Pædagoger fastholder kønsroller. Efter aftale med forfatteren kan du finde den her.

Camilla Tved spørger i artiklen Angsten for det homoseksuelle barn, 26. september 2008, om "Hvor i alverden kommer alle de besynderlige uskrevne regler om børns kønsidentitet egentlig fra?" Efter aftale med forfatteren kan du finde den her.

Tved har også begået en morsom artikel i Information 19. december 2008 under overskriften Hvad med børnene?, find den her.

Læs også Iben Charlotte Aamanns kommentar om Kaj og Andreas og konservativ kønspolitik i dagbladet Information d. 3. april 2009 her.

Anja fra feministiske forældre er interviewet til Ulrikke Moustgaards artikel Når kønnet rumsterer på rød stue i Kvinfos webmagasin Forum for køn og kultur, 30. oktober 2008. Efter aftale med forfatteren kan du finde den her.

Mon vi bare er genetisk disponeret for forskellige farvevalg... mon dog..

Regnbågsfamiljers ställning i Norden. Politik, rättigheter och villkor
NIKK har nyligen publicerat boken "Regnbågsfamiljers ställning i Norden.
Politik, rättigheter och villkor." Artiklarna i boken utgör tillsammans
en unik kartläggning av regnbågsfamiljernas och -föräldrarnas situation
i Norden. De ger en översikt av den historiska utvecklingen av
lagstiftning och reformer inom social-, familje- och hälsopolitiken som
berör regnbågsfamiljer i de nordiska länderna. Författarna anlägger
samtidigt ett kritiskt perspektiv på själva premisserna för den
politiska diskussionen och på lagstiftningens utformning. Artiklarna är
skrivna på danska, svenska och engelska.

Boken är gratis och kan beställas så långt lagret räcker. Sänd din
beställning till nikk@nikk.uio.no. Boken kan också laddas ner som pdf her
Läs mer om boken här

Sådan åbner vi flere døre for vores børn

Foreningen Køn i Pædagogik har netop udgivet en stærkt tiltrængt antologi, som med fordel kan læses af forældre, der er interesserede i en anden agenda end den prinsesse/spiderman-formel, vi ofte bliver udstyret med i Danmark.

Antologien Åbne og lukkede døre – en antologi om køn i pædagogik viser - med cases fra pædagogisk sammenhæng - hvordan vi selv er med til at lukke døre for børn gennem den måde, vi taler (om) køn på. Ligeledes tilbyder antologien forslag til, hvordan vi som voksne kan lære at åbne dørene igen, fx ved hjælp af et mere inkluderende sprog.

Antologien indeholder kapitler af bl.a. lærere, pædagoger og kønsforskere, med titler som eksempelvis: ”Meget mere end drenge og piger” (af Julie Bjerrum Fischer), ”Dét, de siger, bliver man selv!” (af Cecilie Nørgaard & Bonnie Vittrup), ”Haner i hønsegårde” (af Anne Wind & Ane Havskov Kirk), ”Queerpædagogik” (af Fie Ingemann & Vanja Braathen) og ”Græsset er grønnere i Sverige” (af Christine Dreyer Alexandersen).

Antologien er udgivet af Frydenlund forlag og kan købes på deres hjemmeside: http://www.shop.frydenlund.dk/product.asp?product=1042

Foreningen Køn i Pædagogik udbyder desuden workshops til bl.a. daginstitutioner og skoler. Læs mere på hjemmesiden: www.konipaedagogik.dk

Et speciale illusterer hvordan forældre er medskabere af børns køn fra de er ganske små:

- Mødrene reagerer hurtigere på pigers gråd, klynken og andre lyde, end på drengenes.

- Når børnene er utilfredse, forsøger pigemødrene oftere at trøste med nærhed og tryghed, mens drengemødrene reagerer med at tilbyde mad, lægge barnet til at sove eller skifte ble.

- Pigerne har generelt mere kropskontakt med deres mor, end drengene har.

- Mødrene kontakter oftere pigerne end drengene uopfordret. Når barnet bare ligger og tilsyneladende er tilfreds, går moren lige hen og tørrer savl af, vender barnet, kysser eller aer det.

- Pigerne bliver reguleret mere i deres adfærd, end drengene gør. Både med ros og irettesættelser.

- Mødrene griner oftere højlydt til deres sønner, mens døtrene får flere smil.

- Der bliver leget vildere med drengene end med pigerne.

- Når drengene bøvser, gylper, prutter eller laver i bleen, bliver der ofte lavet sjov med det, for eksempel ‘det var en rigtig herrebøvs!’. Når pigerne gør det samme, bliver det oftere forbigået i tavshed eller undskyldt.

- Drengene bliver oftere omtalt som ‘hysteriske’ eller ‘pylrede’, hvis barnet er mere omsorgskrævende, end det er normalt.

Kilde: Specialet ‘At skabe køn’ af sociolog Kia Ditlevsen, 2010/24 Timer

Signe Emilie Dicte Jensen har i sin bacheloropgave "Pædagogik for tissemænd og tissekoner - et ligestillingsperspektiv på børnehaven" præsenteret og diskuteret forskellige perspektiver på kønsopfattelser og hvad det betyder for en kønbevidst praksis i børnehaver.

Signe refererer Wahlström for at: "Som pædagog tildeler vi piger og drenge nogle roller i stedet for at bekræfte dem som individer" - og spørger med Ligestillingsministeriets inspirationsguide fra 2008 "Børnehaver med plads til PippiPrinser og PiratPrinsesser" om: "Får alle børn – drenge som piger – lige mulighed for at opleve sig som værdifulde deltagere i og medskabere af et socialt og kulturelt fællesskab?"

Signe konkluderer, at i et større perspektiv kunne hun ønske, "at køn og ligestilling blev skrevet ind i den danske lovgivning, som de allerede har gjort i Sverige, men det ligger selvfølgeligt lidt uden for pædagogens umiddelbare handlemuligheder. Indtil da, skal det aktivt vælges til. Pædagogen har altid et ansvar for hvad børn lærer og må derfor afgøre med sig selv, om man ønsker at se børn som forskellige individer eller blot som repræsentant for sit køn."

Signe har givet os lov til at lægge opgaven på feministiske forældre, så andre kan få glæde af den.

  • Comments(0)//www.feministiskeforaeldre.dk/#post19

Forslag til læsestof?

LæsestofPosted by Admin Sun, June 01, 2008 21:25:18

Vi hører gerne fra dig, hvis du har forslag til materialer, andre kan have glæde af.
Eller input til inspirationslisterne, gode eksempler eller andet, du ønsker at dele med andre feministiske forældre.

Kontakt os på:
info@feministiskeforaeldre.dk

Vi bruger vores fritid på at opdatere feministiskeforaeldre.dk
– så vær tålmodig hvis vi ikke svarer med det samme.

Ophavsret
Feministiske forældre bestræber sig på at overholde loven om ophavsret.

Hvis du støder på en tekst, du ikke mener, vi er berettiget til at gengive, bedes du kontakte os - så undersøger vi sagen!

  • Comments(0)//www.feministiskeforaeldre.dk/#post18

Velkommen til debatten

DebatPosted by Admin Sun, June 01, 2008 21:23:18

Blog Image

Debatten finde nu primært sted på Facebook - find os der og deltag i de spændende og aktuelle debatter.

Formålet med vores debatforum er at diskutere forældreskab og børn ud fra et feministisk perspektiv.

For at kunne deltage i debatten og se den online, skal du sende os en mail, hvorefter du får tilsendt et login. Debatten er struktureret under overskrifter, så du kan deltage i de diskussioner, du finder relevante.

Forældreskabets start: Graviditeten, Fødslen, Mødregruppen, Fædregruppen

Institutionerne: Vuggestuen, Dagplejen, Børnehaven, Skolen, SFO’en, Fagpersonerne

Hjemmet & relationerne: Kammeraterne, Ligestillingen mellem forældre, Arbejdsdelingen i hjemmet, Forholdet mellem børn og forældre.

For at logge på debatten, skal du gå til debat-siden og logge på i nederste højre hjørne!

For at få et login skal du sende en mail til info@feministiskeforaeldre.dk

  • Comments(0)//www.feministiskeforaeldre.dk/#post17

Ønsker du at møde andre forældre?

ForældregrupperPosted by Admin Sun, June 01, 2008 21:21:08

Blog Image

Savner du et forum, hvor du kan diskutere børn, køn og ligestilling?

Oplever du, at drenge og piger bliver behandlet meget forskelligt og opmuntres til at lege med forskelligt legetøj?

Er du træt af forældede tanker om køn, når det handler om børn?

Vil du sikre at børn får lige rettigheder, muligheder og pligter uanset køn?

Så kom på feministiske forældres interne mailingliste, hvor du kan få inspiration og stof til eftertanke via debat med andre feministiske forældre.

Send en mail til info@feministiskeforaeldre.dk

Du kan også finde os på Facebook og deltage i de spændende debatter der.

Pernille Vigsø Bagge (MF), ligestillingsordfører for SF, har oprettet gruppen "Far på barsel" på www.facebook.com

SF ønsker en øremærkning af 3 måneders barsel til fædre, men det lader sig ikke gøre med det nuværende flertal i folketinget.

Hensigten med Far på barsel gruppen er, at nuværende og kommende fædre kan komme i dialog med hinanden, så de kan udveksle overvejelser og erfaringer.

Skriv til os, hvis I er interesserede i at oprette en lokal forældregruppe – så sætter vi jeres opslag på hjemmesiden.

Kontakt: info@feministiskeforaeldre.dk

Vi bruger vores fritid på feministiskeforaeldre.dk – så vær tålmodig hvis vi ikke svarer med det samme.

Vil du dele feministiskeforaeldre.dk med andre?

Så sæt en flyer op i dit barns institution, på din arbejdsplads eller andetsteds.

  • Comments(0)//www.feministiskeforaeldre.dk/#post16

Kalenderen

KalenderPosted by Admin Wed, June 06, 2007 13:54:10

Kalenderen indeholder links til aktuelle aktiviteter og begivenheder med fokus på forældreskab, børn og køn.

Det kan være foredrag, udgivelser, seminarer eller konferencer i eller udenfor Danmark.

Har du kendskab til aktiviteter, der skal på kalenderen, så send en mail til: info@feministiskeforaeldre.dk

Vi forbeholder os ret til at sortere i de indkomne forslag efter deres aktualitet og relevans.
________

8. marts for børn og deres voksne

Valby Kulturhus, Valgårdsvej 4-8, Valby - www.kulturhus.kk.dk/valbykulturhus Ved Toftegårds Plads –

bus 1A, 4A, 18 og tog til Valby Station

Søndag d. 8. marts 2009 kl. 11-16

Dørene åbnes kl. 10.30 / Gratis entré

11.00-11.15 Velkomst ved feministiskeforaeldre.dk (store sal i stuen)

11.15-11.45 Hovedtale: Lige meget værd? Ved Nina Frank, Mindjuice & musiker Mikkel Nielsen (store sal i stuen)

12.00-13.00 Legerum for de fleste (2. sal) / Babyrytmik (2. sal) / Køn - teoretisk set (lokale 4, 3. sal) / Guitar Hero (4. sal) / Rollespil om børns rettigheder (2. sal) / Afrikansk og indisk dans for børn (2. sal)

13.15-14.15 Legerum for de fleste (2. sal) / Rollespil om børns rettigheder (nb: Starter kl. 12 og kl. 14 på 2. sal) / Hvem sagde barndommen var sorgløs? Børns sorggrupper (lokale 3, 3. sal) / Queer-pædagogik (lokale 4, 3. sal) / Bevægelse for de mindste (2. sal) / Guitar Hero (4. sal)

14.30.-15.30 Legerum for de fleste (2. sal) / Guitar Hero (4. sal) / Rollespil om børns rettigheder (nb: Starter kl. 12 og kl. 14 på 2. sal) / Kønsvogtere og diversitetsdetektiver (lokale 3, 3. sal) / Hvis folk vil have børn, får de børn (lokale 4, 3. sal) / Dramaleg for børn (2. sal)

15.30-16.00 Girl Against Nature (musik i store sal i stuen)

Læs mere om de enkelte oplæg i programmet nedenfor. Mulighed for at købe mad og drikkevarer i cafeen / Røgfrit miljø / Puslerum på toiletterne

Tak til Valby Kulturhus for partnerskabet. Tak til Tina Lybæk for design. Tak til Græsrodsfonden, Socialpædagogernes Landsforbund og Ligestillingsafdelingen for økonomisk støtte.

Se det fulde program her:

  • Comments(0)//www.feministiskeforaeldre.dk/#post2