FEMINISTISKE FORÆLDRE

FEMINISTISKE FORÆLDRE

Formålet med dette debatsite

er at diskutere forældreskab og børn ud fra et feministisk perspektiv.

Inspirationslister

InspirationPosted by Admin Sun, June 01, 2008 21:31:42

Blog Image

Børn lærer af hvad voksne gør – frem for hvad de siger. Ligestilling starter i hjemmet og i daginstitutionen – i den reelle arbejdsdeling mellem forældrene og gennem de konkrete forventninger, rammer og muligheder børnene stilles overfor.

Hverdagsfeminisme handler om at sikre, at vi i dagligdagen giver begge køn samme muligheder, rettigheder og pligter. Som forælder kan det være godt at tage et kig på ligestillingens vilkår i hverdagen, i hjemmet og i daginstitutionen. Vi har lavet tre lister til inspiration:


"Hvad er en feministisk daginstitution"
- Ser og taler til dit barn som menneske, frem for som køn.
- Sørger for at give alle børn samme udfoldelsesmuligheder, pligter og rettigheder.
- Undgår stereotype fremstillinger af piger og drenge, men forsøger i stedet at udvide og overskride kønsrollerne.
- Understøtter at personalet taler kønsneutralt til børnene.
- Giver medarbejderne viden og sætter fokus på køn, fx gennem kurser om børn og køn.
- Udfordrer børnenes vanetænkning om køn.
- Udfordrer forældrenes vanetænkning om køn.


"Sådan hjælper du din daginstitution mod forandring"
- Tænker positivt. Værdsætter personalets indsats. Fortæller hvordan du ønsker det – i stedet for at anklage.
- Beder pædagogerne om at kontakte begge/alle forældre – ikke bare moren.
- Foreslår gode forelæsere og gode bøger som kan inspirere.
- Diskuterer ligestilling med leder og medarbejdere. Du kan præsentere emnet som et spørgsmål om kompetenceudvikling for pædagogerne, en måde de kan udvikle deres faglige praksis på.
- Beder pædagogerne se på, hvem sangene i institutionen handler om – er det en pige eller dreng? Og hvordan fremstilles disse piger og drenge? Fortsæt fx med institutionens bøger.
- Udfordrer udsagn som cementerer forskelle mellem piger og drenge. Og stiller spørgsmålstegn ved det, der bliver taget for givet om henholdsvis piger og drenge.
- Sætter fokus på at både piger og drenge får mulighed for at træne alle de færdigheder, der kræves for at udvikle sig til hele mennesker.
- Hjælper personalet til at se og bekræfte det positive i hvert enkelt barn.
- Sætter en flyer om www.feministiskeforaeldre.dk op i institutionen.

Sådan åbner vi flere døre for vores børn

Foreningen Køn i Pædagogik har netop udgivet en stærkt tiltrængt antologi, som med fordel kan læses af forældre, der er interesserede i en anden agenda end den prinsesse/spiderman-formel, vi ofte bliver udstyret med i Danmark.

Antologien Åbne og lukkede døre – en antologi om køn i pædagogik viser - med cases fra pædagogisk sammenhæng - hvordan vi selv er med til at lukke døre for børn gennem den måde, vi taler (om) køn på. Ligeledes tilbyder antologien forslag til, hvordan vi som voksne kan lære at åbne dørene igen, fx ved hjælp af et mere inkluderende sprog.

Antologien indeholder kapitler af bl.a. lærere, pædagoger og kønsforskere, med titler som eksempelvis: ”Meget mere end drenge og piger” (af Julie Bjerrum Fischer), ”Dét, de siger, bliver man selv!” (af Cecilie Nørgaard & Bonnie Vittrup), ”Haner i hønsegårde” (af Anne Wind & Ane Havskov Kirk), ”Queerpædagogik” (af Fie Ingemann & Vanja Braathen) og ”Græsset er grønnere i Sverige” (af Christine Dreyer Alexandersen).

Antologien er udgivet af Frydenlund forlag og kan købes på deres hjemmeside: http://www.shop.frydenlund.dk/product.asp?product=1042

Foreningen Køn i Pædagogik udbyder desuden workshops til bl.a. daginstitutioner og skoler. Læs mere på hjemmesiden: www.konipaedagogik.dk"Feministiske forældre derhjemme"
- Krammer, nusser, trøster, tumler med, kilder, griner, kysser, fortæller historier for og prøver forskellige lege af med både drenge og piger.
- Giver børn af begge køn samme typer af opgaver og pligter i hjemmet.
- Overvejer om de ville sige de samme ting til barnet, hvis det havde det modsatte køn ("Hvor er dit tøj fint." "Hvor er du bare stærk").
- Laver om på børnebøgerne, så hovedpersonerne også er piger. Gerne flere piger end drenge for at opveje at drenge som oftest er overrepræsenterede. Gør også piger til drenge, så drenge også fremstår som generte, bange, kærlige osv. i bøgerne.
- Sørger for en ligelig arbejdsdeling i hjemmet.
- Deler barsels-/forældreorloven. Det giver mere ligestilling i hjemmet, og barnet knytter sig til mere end en forælder.
- Prioriterer tid uden børnene – både hver for sig og sammen.
- Finder nogen at diskutere forældreskab med, så I kan støtte og udfordre hinanden.

  • Comments(0)//www.feministiskeforaeldre.dk/#post22

Links

InspirationPosted by Admin Sun, June 01, 2008 21:30:03

Vi er inspireret af Forum for feministiske forældre i Sverige

KVINFO er et landsdækkende informations-, dokumentations- og kulturcenter, som formidler kvinde- og kønsforskningens resultater til en bredt interesseret offentlighed. Ressourcer under KVINFO:
- KVINFOs bibliotek – i bibliotekskataloget på nettet kan du søge litteratur om køn
- Ekspertdatabasen Kvinder på Linjen
- FORUM, webtidsskrift for køn og kultur
- Kvindekilder
- KVINFOs mentornetværk
- Dansk Kvindebiografisk Leksikon
- Kalender

KVINFO har lanceret et tema om køn og pædagogik med fokus på den pædagogiske forskning om piger og drenge - også i et historisk lys. Herudover viser KVINFO debatfronterne i diskussionen om kønsopdelt undervisning og peger på eksperter og netværk på området. Læs mere her.


LetzPlay-LAB er et samlingssted for piger og unge kvinder, som vil udvikle deres IT-kompetencer. LetzPlay-Lab har åbent 10 timer om ugen, og tilbyder diverse workshops med forskelligt indhold.

Ligestillingsafdelingens site om køn og ligestilling i børnehaver rummer materiale, der skal skabe debat blandt pædagoger og børn om kønsroller. Her finder du bl.a. en børnebog med fokus på børn og voksnes forventninger til piger og drenge.

Netværket for Køn i Pædagogik arbejder for at skabe øget bevidsthed om den kønnede dagligdag i pædagogisk arbejde med børn, unge og voksne – og derigennem medvirke til at skabe rum for en bredere forståelse af kønnets betydning og kønnets forandringspotentiale.

Netværket arbejder ud fra en anerkendelse af det vigtige i et tværfagligt samarbejde, hvor teorier kan udfordre praksis og praksis udfordrer teorier. Derfor arbejder netværket på tværs af faggrænser mellem lærere, lærerstuderende, pædagoger, pædagogstuderende, kønsforskere, sociologer, social rådgivere og jordemødre.

  • Comments(0)//www.feministiskeforaeldre.dk/#post21

Oplægsholdere

InspirationPosted by Admin Sun, June 01, 2008 21:27:46

Netværket for Køn i Pædagogik udbyder workshops og kurser i forskellige områder under det fælles tema 'køn i pædagogik' der specifikt rettes til målgrupper som personalet og forældre på daginstitutioner og skoler, studerende og interesseorganisationer.

Kontakt: kon.i.paedagogik@gmail.com for mere information om de enkelte workshops og kurser.

Læs en artikel om netværket her.

  • Comments(0)//www.feministiskeforaeldre.dk/#post20