FEMINISTISKE FORÆLDRE

FEMINISTISKE FORÆLDRE

Formålet med dette debatsite

er at diskutere forældreskab og børn ud fra et feministisk perspektiv.

Inspirationslister

InspirationPosted by Admin Sun, June 01, 2008 21:31:42

Blog Image

Børn lærer af hvad voksne gør – frem for hvad de siger. Ligestilling starter i hjemmet og i daginstitutionen – i den reelle arbejdsdeling mellem forældrene og gennem de konkrete forventninger, rammer og muligheder børnene stilles overfor.

Hverdagsfeminisme handler om at sikre, at vi i dagligdagen giver begge køn samme muligheder, rettigheder og pligter. Som forælder kan det være godt at tage et kig på ligestillingens vilkår i hverdagen, i hjemmet og i daginstitutionen. Vi har lavet tre lister til inspiration:


"Hvad er en feministisk daginstitution"
- Ser og taler til dit barn som menneske, frem for som køn.
- Sørger for at give alle børn samme udfoldelsesmuligheder, pligter og rettigheder.
- Undgår stereotype fremstillinger af piger og drenge, men forsøger i stedet at udvide og overskride kønsrollerne.
- Understøtter at personalet taler kønsneutralt til børnene.
- Giver medarbejderne viden og sætter fokus på køn, fx gennem kurser om børn og køn.
- Udfordrer børnenes vanetænkning om køn.
- Udfordrer forældrenes vanetænkning om køn.


"Sådan hjælper du din daginstitution mod forandring"
- Tænker positivt. Værdsætter personalets indsats. Fortæller hvordan du ønsker det – i stedet for at anklage.
- Beder pædagogerne om at kontakte begge/alle forældre – ikke bare moren.
- Foreslår gode forelæsere og gode bøger som kan inspirere.
- Diskuterer ligestilling med leder og medarbejdere. Du kan præsentere emnet som et spørgsmål om kompetenceudvikling for pædagogerne, en måde de kan udvikle deres faglige praksis på.
- Beder pædagogerne se på, hvem sangene i institutionen handler om – er det en pige eller dreng? Og hvordan fremstilles disse piger og drenge? Fortsæt fx med institutionens bøger.
- Udfordrer udsagn som cementerer forskelle mellem piger og drenge. Og stiller spørgsmålstegn ved det, der bliver taget for givet om henholdsvis piger og drenge.
- Sætter fokus på at både piger og drenge får mulighed for at træne alle de færdigheder, der kræves for at udvikle sig til hele mennesker.
- Hjælper personalet til at se og bekræfte det positive i hvert enkelt barn.
- Sætter en flyer om www.feministiskeforaeldre.dk op i institutionen.

Sådan åbner vi flere døre for vores børn

Foreningen Køn i Pædagogik har netop udgivet en stærkt tiltrængt antologi, som med fordel kan læses af forældre, der er interesserede i en anden agenda end den prinsesse/spiderman-formel, vi ofte bliver udstyret med i Danmark.

Antologien Åbne og lukkede døre – en antologi om køn i pædagogik viser - med cases fra pædagogisk sammenhæng - hvordan vi selv er med til at lukke døre for børn gennem den måde, vi taler (om) køn på. Ligeledes tilbyder antologien forslag til, hvordan vi som voksne kan lære at åbne dørene igen, fx ved hjælp af et mere inkluderende sprog.

Antologien indeholder kapitler af bl.a. lærere, pædagoger og kønsforskere, med titler som eksempelvis: ”Meget mere end drenge og piger” (af Julie Bjerrum Fischer), ”Dét, de siger, bliver man selv!” (af Cecilie Nørgaard & Bonnie Vittrup), ”Haner i hønsegårde” (af Anne Wind & Ane Havskov Kirk), ”Queerpædagogik” (af Fie Ingemann & Vanja Braathen) og ”Græsset er grønnere i Sverige” (af Christine Dreyer Alexandersen).

Antologien er udgivet af Frydenlund forlag og kan købes på deres hjemmeside: http://www.shop.frydenlund.dk/product.asp?product=1042

Foreningen Køn i Pædagogik udbyder desuden workshops til bl.a. daginstitutioner og skoler. Læs mere på hjemmesiden: www.konipaedagogik.dk"Feministiske forældre derhjemme"
- Krammer, nusser, trøster, tumler med, kilder, griner, kysser, fortæller historier for og prøver forskellige lege af med både drenge og piger.
- Giver børn af begge køn samme typer af opgaver og pligter i hjemmet.
- Overvejer om de ville sige de samme ting til barnet, hvis det havde det modsatte køn ("Hvor er dit tøj fint." "Hvor er du bare stærk").
- Laver om på børnebøgerne, så hovedpersonerne også er piger. Gerne flere piger end drenge for at opveje at drenge som oftest er overrepræsenterede. Gør også piger til drenge, så drenge også fremstår som generte, bange, kærlige osv. i bøgerne.
- Sørger for en ligelig arbejdsdeling i hjemmet.
- Deler barsels-/forældreorloven. Det giver mere ligestilling i hjemmet, og barnet knytter sig til mere end en forælder.
- Prioriterer tid uden børnene – både hver for sig og sammen.
- Finder nogen at diskutere forældreskab med, så I kan støtte og udfordre hinanden.

  • Comments(0)//www.feministiskeforaeldre.dk/#post22