FEMINISTISKE FORÆLDRE

FEMINISTISKE FORÆLDRE

Formålet med dette debatsite

er at diskutere forældreskab og børn ud fra et feministisk perspektiv.

Links

InspirationPosted by Admin Sun, June 01, 2008 21:30:03

Vi er inspireret af Forum for feministiske forældre i Sverige

KVINFO er et landsdækkende informations-, dokumentations- og kulturcenter, som formidler kvinde- og kønsforskningens resultater til en bredt interesseret offentlighed. Ressourcer under KVINFO:
- KVINFOs bibliotek – i bibliotekskataloget på nettet kan du søge litteratur om køn
- Ekspertdatabasen Kvinder på Linjen
- FORUM, webtidsskrift for køn og kultur
- Kvindekilder
- KVINFOs mentornetværk
- Dansk Kvindebiografisk Leksikon
- Kalender

KVINFO har lanceret et tema om køn og pædagogik med fokus på den pædagogiske forskning om piger og drenge - også i et historisk lys. Herudover viser KVINFO debatfronterne i diskussionen om kønsopdelt undervisning og peger på eksperter og netværk på området. Læs mere her.


LetzPlay-LAB er et samlingssted for piger og unge kvinder, som vil udvikle deres IT-kompetencer. LetzPlay-Lab har åbent 10 timer om ugen, og tilbyder diverse workshops med forskelligt indhold.

Ligestillingsafdelingens site om køn og ligestilling i børnehaver rummer materiale, der skal skabe debat blandt pædagoger og børn om kønsroller. Her finder du bl.a. en børnebog med fokus på børn og voksnes forventninger til piger og drenge.

Netværket for Køn i Pædagogik arbejder for at skabe øget bevidsthed om den kønnede dagligdag i pædagogisk arbejde med børn, unge og voksne – og derigennem medvirke til at skabe rum for en bredere forståelse af kønnets betydning og kønnets forandringspotentiale.

Netværket arbejder ud fra en anerkendelse af det vigtige i et tværfagligt samarbejde, hvor teorier kan udfordre praksis og praksis udfordrer teorier. Derfor arbejder netværket på tværs af faggrænser mellem lærere, lærerstuderende, pædagoger, pædagogstuderende, kønsforskere, sociologer, social rådgivere og jordemødre.

  • Comments(0)